Styrelsen

Bilpool i Väst ekonomisk förening, styrelsen:


ordförandeskapet roterar f.n. mellan styrelseledamöterna

Jan Hedström, kassör

Peter Bryntesson, sekreterare

Tore Söderberg, ledamot

Cecilia Kroner Grogarn, ledamot

Övriga kontaktuppgifter