Kostnader

Kostnaderna gäller för 2021-2022

Alla inbetalningar görs på föreningens bankgiro 5784-7048

Insats
3000 kr (engångsbelopp)
Som fysisk person betalar medlemmen en full insats samt en halv insats för varje extra nyttjare i
familjen. Insatsen återbetalas om medlemmen begär utträde.

Stödmedlemskap
Du kan också blir stödmedlem i bilpoolen. Kostnaden är 200 kr/år. Stödmedlemmar får information om bilpoolen samt delta i evenemang som arrangeras av föreningen. Stödmedlemmar har ej rätt att utnyttja bilpooles bilar.

Årsavgift
600 kr. Provmedlem betalar ingen årsavgift för provmedlemskapstiden (max 6 mån)

Milavgift

 

0-20 mil

>20 mil

Stor bil

29 kr

22 kr

Mellanbil

27 kr

20 kr

Liten bil
(VW UP MLE432)
(Opel Combo LJX944)

27 kr

20 kr

Milavgiften täcker kostnader för försäkringar, skatt, reparationer, besiktning, däckbyten etc. Observera att även bränslekostnaden (gas eller bensin) täcks av milavgiften! Extra avgift på 5 kr/mil tas ut vid körning av släp eller husvagn.

Tim-/Dygnsavgift
13 kr/timme eller max 130 kr/24 timmar.
Ingen timavgift kl.22.00 - 07.00
Vecka, 7 dagar i sträck, kostar 750 kr.

Bokningsavgift
30 kr/bokning. Det skall täcka kostnaden för hemsida, bokningssystem, telefon etc.

Fakturerings/förseningsavgift
Medlem betalar in sina köravgifter per månad i efterskott till Bilpoolen. Betalar du in i tid behöver vi inte skicka faktura. Kostnaden är annars 50 kr

Medlem är delaktig i det praktiska arbetet, dock högst 2 timmar per månad.
Med praktiskt arbete menas t ex hjälpa till med att, vid behov, sköta om bilarna, marknadsföra bilpoolen, hjälpa till med ekonomiuppgifter eller annat administrativt arbete. Man får naturligtvis välja sjäv vad som passar ens kompetens eller intressen bäst.


Jämför kostnader mellan att köra bilpoolsbil och köra egen bil  (.xls)